Aktualności
2016-03-23
W dniach 18-20 marca 2016r., w Hotelu Arłamów, odbyło się szkolenie z zakresu wdrażania systemów klasy B2B dla pracowników firmy GEO.
2016-03-08

W lutym 2016r. rozpoczęto realizację nowej budowy. W ramach zadania będzie wykonana kanalizacja deszczowa z rur SN 12 o średnicach 200-500 o łącznej długości około 300 m.

2014-01-27
Nasze wykonastwo obejmuje budowę oczyszczalni ścieków o wydajności 115 m3/d, sieć kanalizacyjną o długości 13,5 km, sieć wodociągową o długości  0,65 km oraz 3 przepompownie ścieków i 350 przydomowych oczyszczalni ścieków.
2014-01-27
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruhelskiej, ul. Gołębiej i ulicy Kaczmarskiego w Przemyślu. Inwestycja obejmuje wykonanie około 1450 m wodociągu wraz z hydrofornią i komorą redukcyjną.
2013-09-23
Inwestycja obejmuje około 0,5 km sieci kanalizacji tłocznej, około 5,5 km kanalizacji grawitacyjnej, 9 kpl przydomowych pompowni scieków oraz przepompownię sieciową.
2013-09-23
Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach , etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej.
2013-09-23
Inwestycja obejmuje około 7 km kanalizacji tłocznej,  10,5 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 18,5 km wodociągu, ponadto 9 kpl przepompowni scieków,  2 kpl stacji podnoszenia ciśnienia oraz zbiorniki żelbetowe wody pitnej o łącznej pojemnosci 500 m3
2013-09-23
Inwestycja obejmuje 35 km kanalizacji grawitacyjnej, 6,5 km kanalizacji tłocznej, 36 km wodociągu, 17 kpl przepompowni ścieków, 3 kpl hydroforni, Budynek hydroforni, zbiornik wody czystej oraz modernizację istniejącego zbiornika wody czystej.  
 

NIP: 792-228-51-67 ,REGON: 180765770

KRS: 0000396464

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 26 202 750,00 zł

Copyright © GEO Sp. z o.o.. All rights reserved.
ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno