Fundusze Unijne
 

Z dnia 02.06.2015 r.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Państwa.

 

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 

 

Uprzejmie informujemy że w dniu 30 maja 2015 roku zakończyliśmy realizację projektu pn. „Rozwój usługi budowy sieci sanitarnych w Firmie Bogusław Bijoś Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO” Sp. z o. o. poprzez wdrożenie technologii zdalnego zarzadzania praca maszyn budowlanych” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, poddziałania 1.1B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.

 
 
Ogłoszenia ofertowe z dnia 02.02.2015 r.
 
 
 

 Zapytania Ofertowe

Sprostowanie do zapytań ofertowych z dnia 09.01.2015 r.: Niniejszym informujemy o publikacji skorygowanych zapytań ofertowych. Korekta postępowania dotyczy doprecyzowania metodologii oceny i nie ma wpływu na termin, parametry zamówienia oraz pierwotnie założone kryteria oceny.

Zapytanie ofertowe koparka obrotowa

Zapytanie ofertowe koparko-ładowarka

Zapytanie ofertowe oprogramowanie

 

 

 

 

Rozwój usługi budowy sieci sanitarnych w Firmie Bogusław Bijoś Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii zdalnego zarządzania pracą maszyn budowlanych”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Z przyjemnością informujemy, iż dzięki pozyskanym środkom Unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, osi priorytetowej I. „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, firma „GEO” Sp. z o.o. pozytywnie zakończyła realizację projektu pn. „Rozwój usługi budowy sieci sanitarnych w Firmie Bogusław Bijoś Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO” Sp. z o.o. poprzez wdrożenie technologii zdalnego zarządzania pracą maszyn budowlanych”.

Jednocześnie informujemy, iż dzięki realizacji projektu Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „GEO” Sp. z o.o. pomyślenie wdrożyło innowacyjną technologię zdalnego zarządzania przebiegiem realizacji prac ziemnych przy budowie sieci sanitarnych z pomocą wydajnych maszyn ziemnych i sieci IT, tym samym znacznemu udoskonaleniu uległa usługa budowy sieci sanitarnych. Jakość nowej usługi determinuje m. in. zwiększenie prędkości operacyjnej maszyny, eliminacja awarii dzięki zdalnemu monitoringowi stanu technicznemu, wdrożenie technologii ICT automatyzującej komunikację oraz przekaz danych związanych z pracą maszyn, eliminacja uszkodzeń nawierzchni dzięki zastosowaniu podkładek w łyżce koparki oraz zwiększenie dokładności procesu wydobycia, umiejscowienia i stabilizowania.

 

Inwestujemy w rozwój Województwa Podkarpackiego

 


NIP: 792-228-51-67 ,REGON: 180765770

KRS: 0000396464

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 26 202 750,00 zł

Copyright © GEO Sp. z o.o.. All rights reserved.
ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno