Informacja RODO
     Szanowni Państwo,

     Informujemy, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (‘RODO’). W przypadku, jeśli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą jako osoby fizyczne, w szczególności w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, zamieszczamy poniżej informacje, zgodnie z wymogami RODO, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez GEO Sp. z o.o.
     Administratorem Państwa danych osobowych jest GEO Sp. z o.o. z siedzibą w Radymnie, 37-550 ul. Złota Góra 19A. Kontakt do Biura: sekretariat@geo-radymno.pl
     Podstawę prawną oraz cel przetwarzania danych osobowych stanowi realizacja umowy lub umów, które wiążą Państwa z GEO Sp. z o.o. W powyższym zakresie dane osobowe mogą być przetwarzane w szczególności dla potrzeb realizacji rozliczeń wynikających z umowy oraz analizy zyskowności kontraktu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po nim – przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności o rachunkowości i podatkowego, w tym okres niezbędny dla rozwiązania ewentualnych sporów. Informujemy, iż przysługuje Państwu – w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów - prawo żądania od GEO Sp. z o.o. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi ono warunek niezbędny do zawarcia i realizacji umowy.

     Z poważaniem,
     GEO Sp. z o.o.

NIP: 792-228-51-67 ,REGON: 180765770

KRS: 0000396464

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 26 202 750,00 zł

Copyright © GEO Sp. z o.o.. All rights reserved.
ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno