O firmie
 
 
Powstanie firmy
 
 
 
Firma powstała 26 sierpnia 1996r. jako Przedsiębiorstwo o profilu inżynieryjno-budowlanym. Właścicielem firmy jest mgr inż. Bogusław Bijoś. Główna siedziba Przedsiębiorstwa mieści się w Radymnie przy ulicy Złota Góra 19a. 
Firma wykonuje roboty inżynieryjne związane z budownictwem sieci wodno-kanalizacyjnych i melioracje oraz inwestycje związane z budową dróg, placów i chodników. Od września 2005r. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "GEO" prowadzi również sprzedaż paliw.
 
Od dnia 31.12.2014 nastąpiło wniesienie aportem PRI GEO do Spółki GEO czego  skutkiem jest zmiana nazwy firmy.
Działanie to umożliwia nam  poszerzenie potencjalnego rynku zbytu dla usług budowy sieci sanitarnych.
  
Zakres prowadzonej działalności obejmuje :
 
 INŻYNIERIĘ WODNĄ : 
 • Kolektory sanitarne i deszczowe
 • Sieci wodociągowe i gazowe
 • Bezwykopowe renowacje sieci sanitarnych metodą relingu i GAMRAT-WIR
 • Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne
 • Stacje uzdatniania wody
 • Przepompownie i oczyszczalnie ścieków
 • Przewierty pod drogami i torowiskami
 • Roboty melioracyjne i drogowe
 
 
 USŁUGI :
 • Usługi spawalnicze tworzyw sztucznych metodą ekstruzyjną
 • Usługi spawalnicze metodą TIG
 • Zgrzewanie rur metodą elektrooporową i doczołową w zakresie średnic 20-400 mm
 • Usługi sprzętem ciężkim
 • Sprzedaż detaliczna paliw
 
 
Obszar działalności
 
Obszarem naszej działalności jest teren całej Polski a przede wszystkim rejon Polski południowo – wschodniej, gdzie od początku istnienia firmy zyskujemy dobre opinie Inwestorów z sektora publicznego jak i prywatnego co sprzyja pozyskiwaniu nowych kontraktów. 
 
Pracownicy firmy "GEO" posiadają wysokie kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia co pozwala profesjonalnie wykonywać roboty w budownictwie.  

NIP: 792-228-51-67 ,REGON: 180765770

KRS: 0000396464

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 26 202 750,00 zł

Copyright © GEO Sp. z o.o.. All rights reserved.
ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno