Realizacje
 

  Zestawienie  wykonanych robót w 2018 roku.

 

1.       "Budowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Laszki". W  ramach zadania wykonano budynek oczyszczalni o pow. 301,65 m²  z pełnym wyposażeniem, w tym ze zbiornikami i ciągiem technologicznym,  przyłączami oraz instalacją gazową i elektryczną,  montażem rurociągów, przyłącza oraz instalację wewnętrzną wodociągową i kanalizacyjną. Dodatkowo ułożono około 1 000 m² kostki brukowej, a także wybudowano budynek socjalny o powierzchni 179,05 m² oraz wiatę na osad o konstrukcji stalowej o powierzchni 257 m². Średniodobowa przepustowość oczyszczalni wzrosła dwukrotnie i wynosi obecnie 700 m³/d.

 

2.       "Rozbudowa ulicy Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej". Generalny Wykonawca EUROVIA POLSKA S.A. W ramach zadania wykonano ok. 5 km sieci kanalizacyjnej komunalnej i deszczowej wraz z odwodnieniem drogowym. Średnica użytych rur od 150 do 800 mm.

 

3.       "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice: Część I - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łętownia i Ujkowice - Etap I". W ramach zadania wykonano sieć wodociągową - 9,5 km, przyłącz - 0,5 km, komorę pomiarową, zbiornik wyrównawczy, podziemną pompownię sieciową z zestawem hydroforowym.

 

4.       "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" – zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu km 2+164,40 – 4+559,69 z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej – ETAP  II od km 2+700,00 do km 3+360,00, współfinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" – Generalny Wykonawca PBI Infrastruktura S.A. W ramach zadania wykonano 130 m sieci wodociągowej o średnicy od 40 do 110 mm.

 

5.       "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia". W ramach zadania wykonano zasieki na odpady z żelbetowych elementów prefabrykowanych, utwardzenie oraz odwodnienie placu, kanalizację deszczową z odprowadzeniem ścieków przez separator do potoku Rada, a także dostarczono niezbędne wyposażenie.

 

6.       "Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymno" – Część II zamówienia "Bukowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna ciąg kanalizacyjny B i D wraz z siecią kanalizacyjną przy ul. Kochanowskiego". W ramach zadania wykonano dla ciągu B 1632,4 m kanalizacji sanitarnej o średnicy od 160 do 200 mm, dla ciągu D 6052,9 m o średnicy od 160 do 400 mm oraz przy ul. Kochanowskiego 422 m o średnicy od 160 do 200 mm.

 

7.       "Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymno" – Część I zamówienia "Budowa garażu oraz wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Oczyszczalni Ścieków w Radymnie". W ramach zadania roboty objęły  wymianę pompy ciepła wraz z jej uzbrojeniem, stacja przygotowania i dawkowania polimeru, pompę układów ścieków wraz z jej uzbrojeniem, zespół higienizacji osadu, układ prasy osadów RoS3Q 440 wraz z uzbrojeniem oraz dodatkowo wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, schody zewnętrzne, docieplenie ścian, budowę garażu.

 

8.       "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Lipowica (ul. Wysockiego)". W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE śr. 63-180 mm o łącznej długości 1293,6 m, a także sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz PE śr. 90-200 mm o łącznej długości 1200,1 m.

 

9.       "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Andrzejówka i Bukowa w gminie Biłgoraj". W ramach zadania wykonano ok 16 km sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy od 50 do 250 mm wykonanej z rur PVC i PE, 5 przepompowni sieciowych oraz 8 przydomowych.

 

10.    "Budowa sieci kanalizacyjnej ścieków bytowych dla budynków zlokalizowanych przy ul. Kolejowej". W ramach zadania wykonano  166,7 m kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o średnicy od 160 do 200 mm.

 

 

Zestawienie  wykonanych robót w 2017 roku.

 

1.       "Rozbudowa ulicy Tatarskiej na odcinku od ulicy Szykowskiego do ulicy Przemysława" - Generalny Wykonawca PBI Infrastruktura S.A. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacją z rur PVC o średnicy 315 mm  i długości 238 m oraz o średnicy 200 mm i długości 147 m.

 

2.       "Budowa budynku handlowo-usługowego w Jarosławiu – działka nr 3099/70 i 3103/30 obr. 4 miasta Jarosław". W ramach zadania wykonano budynek handlowo-usługowy prz ul. 3-go Maja w Jarosławiu. Budynek wyposażono w: kanalizację sanitarną, instalację wodociągową, instalację C.O., instalację gazową, wentylację mechaniczną, instalację C.T., instalację klimatyzacji, kotłownię, ceramikę i armaturę, a także przygotowano pomieszczenie na gabinet stomatologiczny.

 

3.       "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Głęboka w Jarosławiu". W ramach zadania wykonano kompletną przepompownie ścieków z zasilaniem elektrycznym, opracowaniem instrukcji, zagospordarowaniem i ogrodzeniem terenu. Dodatkowo wykonano 442 m kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy od 90 do 200 mm.

 

4.       "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnoleżańskiej w Jarosławiu". W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości 128 m i średnicy 200 mm z rur PVC.

 

5.       "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1820R ul. Złota Góra w Radymnie". W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacyjną o długości 860 m  o średnicy od 400 do 200 mm z rur PP i PVC.

 

6.       "Przebudowa ulicy Piasta Kołodzieja i Regera w Przemyślu wraz z odwodnieniem"- Generalny Wykonawca Stanisław Drak Usługi Transportowe Roboty Ziemne. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o długości 120 m z rur PVC o średnicy od 200 do 315 mm.

 

 

Zestawienie  wykonanych robót w 2016 roku.

 

 1. Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Matejki w Jarosławiu. W ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o średnicach 32-90, o łącznej długości 135 m, oraz przebudowę sieci kanalizacyjnej z rur PVC 160-400 o łącznej długości 230 mb.

 

 1. Przebudowa wodociągu z przyłączami w ul. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu. W ramach zadania wykonano przebudowę sieci wodociągowej o średnicach 63-110, o łącznej długości 350 mb.

 

 1. Budowa Miejsc Obsługi Podróżnych „Paszczyna Południe” i „Paszczyna Północ” od km 540+956 – 541+704 autostrady A4 – etap II” – Generalny Wykonawca Eurovia. W ramach zadania wykonano dwie oczyszczalnie ścieków z reaktorem biologicznym RLM =125, Qśr = 18,72 m3/d, kanalizację sanitarną o łącznej długości 315 m, sieć wodociągową o długości 512 m, kanalizację deszczową o średnicach 160-630 o łącznej długości 4075 m wraz z dwiema przepompowniami ścieków i separatorami.

 

 1. Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) – Stobierna – Generalny Wykonawca Aldesa. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej w zakresie średnic 160 – 500 o łącznej długości 7048 m, studnie i wpusty deszczowe w ilości 546 szt, osadniki zawiesin mineralnych – 35 szt, separatory – 2 szt, zbiorniki retencyjne wykładane folią i płytami ażurowymi o powierzchni 574 m2.

 

5.       "Budowa sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej przy budynkach wielorodzinnych ul. Konfederackiej Jarosław". W ramach zadania wykonano  sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości 227,1 m i średnicy 32 – 110 mm z rur PE oraz z rur stalowych o średnicy 40 – 65 mm; sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej długości 303,3 m i średnicy 160 – 315 mm z rur PVC; sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami o łącznej długości 762,6  m i średnicy 160 – 315 mm z rur PVC.

 

 1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC fi 200 oraz przepompowni ścieków (dz. 2554/7) w m. Laszki. W ramach zadania wykonano 108 m kanalizacji sanitarnej oraz modernizację pompowni ścieków sanitarnych.

 

 1. Przebudowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w ul. Klonowicza w Przemyślu. W ramach zadania wykonano przebudowę 105 m wodociągu o średnicy 110 wraz z przyłączami.

 

 1. Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Borowej w Rzeszowie. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową z rur PVC SN12 200-500 o długości 290 m.

 

 

Zestawienie  wykonanych robót w 2015 roku. 

 

1.       "Remont instalacji wodociągowej i hydrantowej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. Budynek Nr 1, 36-061 Wysoka Głogowska". W ramach zadania przeprowadzono remont instalacji wodociągowej i hydrantowej przy budynku nr 1 w m. Wysoka Głogowska wraz z wykonaniem fragmentu sieci wodociągowej z rur PE i stalowych o łącznej długości 45 m.

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krówniki, Hermanowice, Ostrów i Kuńkowce w Gminie Przemyśl. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 7,9 km wraz z przepompownią ścieków.

 

 1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami w ul. Ks. Fili, Świętojańska, Spytka, Ostrogskich, Jezuicka, Sobieskiego, Pełkińska, Liceum Plastyczne w Jarosławiu. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości około 800 m. Inwestycja była wykonana w obrębie Starego Miasta, pod ciągłym nadzorem archeologicznym, metodą Z-S kompleksowego zabezpieczenia pod względem górniczym i budowlanym zagrożonych zabytkowych miast w Polsce, opracowaną przez Zespół Naukowy AGH w Krakowie.

 

 1. Przebudowa lokalnej sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół w Kosinie, w Gminie Łańcut. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 500 i długości 370 m, sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 200 i długości 90 metrów, umocnienie rowu, wylot kanalizacji do rowu.

 

 1. Roboty uzupełniające ZU2 dotyczące Kontraktu: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec – Kontrakt 23”. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 510 m, sieć kanalizacji tłocznej PE 315 o długości 157 m, sieć wodociągową o długości 21 m.

 

 1. Roboty uzupełniające ZU3 dotyczące Kontraktu: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec – Kontrakt 23”. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną  o długości  715,5 m oraz  sieć wodociągową o długości 574 m.

 

 1. Roboty uzupełniające ZU4 dotyczące Kontraktu: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec – Kontrakt 23”. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o długości 3,8 km, sieć wodociągową o długości 2,7 km, tłocznię ścieków oraz przydomową przepompownię ścieków.

 

 1. Roboty uzupełniające ZU5 dotyczące Kontraktu "Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec - Kontrakt 23". W ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o długości 3,4 km, sieć wodociągową o długości  3,0 km oraz tłocznię ścieków.

 

 1. Przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych, polegająca na wymianie rur azbestowych na rury z polietylenu (PE) w Chotyńcu, Gmina Radymno. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o łącznej długości 3236 m.

 

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kobylanka etap VI czyszczący część II oraz w sołectwie Ropica Polska-Blich w Gminie Gorlice. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 9 km wraz z przepompownią ścieków.

 

 1. Przebudowa rowu odwadniającego w ramach zadania "Uzbrojenie osiedla Księżych Górek" w Łańcucie. W zakres zadania wchodziła m.in. przebudowa rowu melioracyjnego na długości około 1 km. wraz z ułożeniem geowłókniny oraz umocnieniem płytami ażurowymi.

 

 

Zestawienie wykonanych robót w 2014 roku.

 

 1. „Gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy Skawina. Kontrakt XII kanalizacja dla Radziszowa etap III f”. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SN 8, PVC SN 12, kamionkowych i GRP o łącznej długości 5,7 km, sieć kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 0,5 km, sieciową przepompownię ścieków oraz 9 szt. przydomowych przepompowni ścieków. Prace realizowano wg warunków kontraktowych FIDIC.

 

 1. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kruhelskiej, ul. Gołębiej i ul. J. Kaczmarskiego”. W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 1,45 km, hydrofornię oraz komorę redukcyjną.

 

 1. „Kompleksowa kanalizacja Miasta i Gminy Łosice – jako realizacja programu ochrony środowiska wschodniego Mazowsza”. W ramach inwestycji wykonano biologiczno – mechaniczną oczyszczalnię ścieków komunalnych o wydajności Qd,śr = 115 m3/d, sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 12,5 km, 3 szt. Sieciowych przepompowni ścieków, 350 kpl przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierakośce Etap II, Nowe Sady i Sólca, Gmina Fredropol. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 8,2 km, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 0,7 km oraz 2 przepompownie ścieków.

 

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kruhel Wielki, Jaworowa, Leszczynowa, Dębowa, Łowiecka w ramach zadania inwestycyjnego pn. Kanalizacja na osiedlu Kruhel Wielki w Przemyślu etap II. W inwestycji wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1,2 km.

 

 1. Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Radymnie poprzez wyposażenie technologiczne reaktora biologicznego nr II.   

 

 

Zestawienie wykonanych robót w 2013 roku.

 

 1. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko” ETAP II – Budowa sieci kanalizacji ścieków bytowo gospodarczych z pompownią sieciową ścieków z rurociągiem tłocznym, budynkiem agregatu prądotwórczego z wodociągiem do pompowni i zasilaniem energetycznym, drogą dojazdową do pompowni oraz przekładką kolidującego wodociągu, przesklepieniem rowu i budową przepustu kanalizacji deszczowej w rowie. W ramach inwestycji wykonano sieć kanalizacji tłocznej o długości 1327 m, Siec kanalizacji grawitacyjnej o długości 4266,70 m, Sieć wodociągowa o długości 204,80 m, Kanalizację deszczową o długości 213,90 m , Budynek agregatorni, przepompownie sieciową oraz drogę dojazdową do przepompowni.

 

 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej Miasta Radymno – ciąg kanalizacyjny D”. W ramach inwestycji wykonano 828,50 m kanalizacji grawitacyjnej.

 

 1. Kompleksowa gospodarka wodno – ściekowa Gminy Stromiec. Inwestycja obejmowała około 45 km sieci kanalizacyjnej, 36 km sieci wodociagowej, 23 pompownie ścieków, 614 przydomowych oczyszczalni ścieków, kompletną stację uzdatniania wody , kompletną oczyszczalnię ścieków.

 

 

Zestawienie wykonanych robót w 2012 roku.

 

 1. Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko. 32-120 Nowe Brzesko, ul. Krakowska 44 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego w gminie Nowe Brzesko – Etap II”.

 

 1. Doprastav S.A. 40-006 Katowice, Warszawska 33, – „Budowa autostrady A4 Rzeszów – Jarosław”

 

 1. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej” Sp. z o.o. 33-170 Tuchów, ul. Jana III Sobieskiego 69 c -„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec - Kontrakt VIII - Budowa sieci wodociągowej wraz z przykananilkami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Bistuszowa, Uniszowa , Ryglice z odcinkiem sieci wodociągowej o dł. ok. 1200 mb w Obr. gm. Tuchów. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice” – FIDIC

 

 1. Gmina Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec - „Kompleksowa gospodarka wodno ściekowa Gminy Stromiec” - Budowa oczyszczalni ścieków w Stromcu, stacji uzdatniania wody w Bożem oraz 70 km sieci sanitarnych.

 

 1. Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, ul. Ks. Pr. St. Słonki 22, 34-300 Żywiec - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Żywiec - Kontrakt 23 - w ramach Projektu Funduszu Spójności - „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II” – FIDIC

 

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółka z. o.o. Modliszewice ul. Piotrkowska 2E, 26-200 Końskie - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Końskie w ul. 1-go Maja - Kontrakt 12 - w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie” – FIDIC

 

 1. Gmina Sułkowice, ul. Rynek 1, 32-440 Sułkowice - „Budowa sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach, etap V wraz z przebudową sieci wodociągowej” w ramach projektu „Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia i oczyszczania ścieków w Gminnie Sułkowice - część I - zadanie nr 5”

 

 1. Miasto Radymno, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno - „Budowa kanalizacji sanitarnej miasta Radymno - ciąg kanalizacyjny D”

 

 1. EUROVIA POLSKA S.A., ul. Szwedzka 5

NIP: 792-228-51-67 ,REGON: 180765770

KRS: 0000396464

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 26 202 750,00 zł

Copyright © GEO Sp. z o.o.. All rights reserved.
ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno