Technologie bezwykopowe
       Oferujemy bezwykopową technikę wykonania rurociągów wiertnicami sterowanymi poziomymi. Metoda ta pozwala do minimum ograniczyć wszelkie prace ziemne i nie wymaga tworzenia zaplecza budowlanego. Dzięki niej można szybko i bezpiecznie przeprowadzić budowę instalacji rurociągowej bez szkodliwych skutków dla środowiska naturalnego oraz mieszkańców.
 
Wiertnice poziome sterowane typu WPS przeznaczone są do wykonywania przewiertów pod drogami, nasypami kolejowymi lub innymi budowlami z możliwością precyzyjnego sterowania kierunkiem wiercenia. Mają zastosowanie przy wykonywaniu rurociągów kanalizacyjnych oraz przyłączy w zakresie średnic od 100 mm do 300 mm i długości do 50 m.
 
Stosujemy różne technologie i metody wykonania docelowego rurociągu. Wynikają one z projektu budowlanego, z wielkości średnicy rurociągu, właściwości gruntu, rodzaju zastosowanych rur osłonowych, możliwości wykonania różnych komór początkowych itp.
 
  • Przeciskanie z obrotem żerdzi pilotowej (sterowanie z podglądem teleoptycznym)
  • Wiercenie ślimakiem i wciskanie rur osłonowych stalowych (w gruntach lekkich i średnio zwięzłych)
  • Wiercenie głowicą z nożami odchylnymi i wciskanie rur osłonowych stalowych (w gruntach zwięzłych)
  • Wciskanie rur instalacyjnych przeciskowych i wypychanie rur osłonowych 
  • Wyciąganie rur osłonowych i wyciąganie rur PE 
Zlecone roboty wykonujemy zgodnie ze sztuką budowlaną , terminowo w krótkim czasie, solidnie i precyzyjnie!
 
Zapraszamy do współpracy. Dodatkowe zapytania na temat oferty prosimy przesyłać na adres prigeo@adres.pl bądź telefonicznie 16 628 40 00.
 

NIP: 792-228-51-67 ,REGON: 180765770

KRS: 0000396464

Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy : 26 202 750,00 zł

Copyright © GEO Sp. z o.o.. All rights reserved.
ul. Złota Góra 19A, 37-550 Radymno